Sport 2017 podpořil Ústecký kraj

Dlouhodobá systematická sportovní činnost dětí a mládeže 2017 podpořena Městem Děčín.Finanční dar Města Děčín

Sportovní činnost dětí a mládeže 2017  byla podpořena Programem VIII MŠMT.

Sportovní klub Děčín, z.s. je partnerem projektu "Plavecký areál Děčín - rozšíření kapacity".

        Soupis projektů realizovaných s přispěním          

Fondu Ústeckého kraje


  • Oprava barevného značení atletické dráhy. Nákup laviček na ten. kurty                              2016
  • Oprava střechy a fasády na ten. klubovně po povodních 2013, nákup lajn na ten. kurty   2016  
  • Nákup cílové kamery                                                                                                            2016
  • Výměna oplocení areálu tenisových kurtů a nákup ochranných sítí mezi jednotlivé kurty  2016
  • Nákup nového čerpadla na závlahový systém                                                                      2015
  • Oprava podhledu v tenisové klubovně                                                                                 2015
  • Memoriál Vlastimila Koči                                                                                                      2015
  • Oprava šaten na atletickém stadionu po povodni 2013                                                        2014
  • Výstavba tribuny na atletickém stadionu                                                                             2013